eventus management
Mogelijk wordt ook uw organisatie wel eens geconfronteerd met
situaties waarin de inzet van tijdelijk lijn- en/of projectmanagement de juiste keuze is. Situaties die ontstaan door natuurlijk verloop of reorganisatie, door (on)verwachte projecten of door het wegvallen van uw vaste bezetting als gevolg van langdurig ziekteverzuim of verlof.

Eventus Management kan in deze omstandigheden een oplossing bieden.

Eventus Management staat voor mens en proces gericht interim- en eventmanagement. Goede resultaten vormen het doel. Dit doel bereiken gebeurt met in gedachten de waarde van de 'reis'. Dat maakt het bereiken van het doel een aansprekend proces.

Eventus vindt zijn betekenis in het Latijn: de combinatie van gebeurtenis en resultaat. De organisatie staat voor sterke prestaties met oog voor 'events'. Door een mensgerichte werkwijze bereiken we betere resultaten.

Een wisselwerking van prettig samen werken.